header

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammas mission

Amma med tsunamidrabbadeAmma säger: ”Mitt enda syfte är att älska och tjäna en och alla. Så länge det finns tillräckligt med kraft i dessa händer att nå ut till dom som kommer till mig, och att vila min hand på en gråtande människas axel, kommer Amma att fortsätta att ge darshan. Att kärleksfullt smeka människor, trösta dem och torka bort deras tårar enda tills dess att denna förgängliga kropp tar slut – detta är Ammas önskan.”

Det största miraklet som händer i Ammas närvaro sker inom hjärtat hos dom som kommer till henne – det mjuka, gradvisa uppvaknandet av kärlek, medlidande och osjälviskhet, uppvaknandet av individens egna medfödda gudomlighet.

Amma säger: ”Amma är bara en offergåva till världen och vill vara tillgänglig för alla.” De som dagligen bevittnar Ammas liv förstår innebörden av detta yttrande.

Amma säger alltid att syftet med en människas liv är att uppleva andlig upplysning, att erfara vår sanna natur. Detta syfte ligger i själva hjärtat av alla Ammas olika institutioner. Genom föredömet av sitt eget liv, hennes outtröttliga sätt att tjäna mänskligheten, inspirerar Amma sina andliga barn att färdas mot upplysningens mål genom att tjäna de fattiga och nödställda. Amma är inspirationskällan bakom otaliga humanitära projekt som har uppmärksammats över hela världen.

Under dom senaste åren har Amma hållit tal till Parlamentet för världsreligioner i Chicago, Förenta Nationerna i New York, de kvinnliga religiösa och andliga ledarnas globala fredsinitiativ – vilket hölls på FN i Genève 2002 och där hon tilldelades the Gandhi-King Award for Non-violence – samt Parlamentet för världsreligioner i Barcelona i juli 2004.

Amma lägger stor vikt vid att mottagarna av hennes humanitära projekt, tillsammans med ett nytt hus, en månatlig pension, en operation eller en måltid, också ges ett kärleksfullt leende och några vänliga ord av de som tjänar dem. På detta sätt blir alla – mottagarna, de som ger samt de som bevittnar detta – transformerade av den osjälviska kärleken och känslan av universellt broder- och systerskap – de blomstrar i upplevelsen av sin väsentliga enhet – Självets (Atmans) enhet.