header

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amma, den andliga ledaren

Amma saluterar solen

När människor frågar Amma om hennes religion svarar hon alltid att kärleken är hennes religion.

Men Ammas vägledning har samtidigt sin grund i Sanatana Dharma (Den Eviga eller Universella Religionen), Indiens urgamla andliga tradition, som i sitt djup omfattar alla världsreligioner. Amma fick under sin uppväxt varken någon formell andlig vägledning eller någon initsiering till det andliga livet av någon mästare, inte heller studerade hon de heliga skrifterna. Trots detta kan hon förklara den mest invecklade filosofin i dessa skrifter på ett unikt, enkelt och kristallklart sätt.

Genom att definiera sannyasa (livet som munk eller nunna) som ett liv dedicerat till ett osjälviskt tjänande av världen, har Amma återupplivat den urgamla vediska traditionens ideal. På sitt modersmål malayalam förmedlar hon de högsta sanningarna till människor över hela världen.


Allas Moder

Hon har aldrig gift sig eller fött barn, men hon har blivit känd som allas Moder. Under de senast trettio åren har Amma dagligen lyssnat på människors problem. Många föräldrar tröttnar ofta på att ständigt höra om sina barns bekymmer, Amma däremot känner sig aldrig någonsin uttråkad eller otålig när hon lyssnar på människors alla problem. Dag efter dag, år in och år ut, vägleder hon sina andliga barn med sitt gränslösa tålamod. Hon ger dem en djupare förståelse för världens natur och deras eget sanna Själv ( atman ).

Det inre gemaket i Ammas unika Brahmasthanam tempel-Brahmasthanam betyder den Högsta Verklighetens boning-innehåller ett enda stenblock med fyra olika gudomar skulpterade på de fyra sidorna. Detta belyser den inneboende enhetens grundläggande aspekt bakom alla gudomar, aspekten av den enda Högsta Verkligheten.

I den kultur som råder i Indien är det högst ovanligt för en kvinna att inviga ett tempel. Trots detta har Amma invigt sjutton Brahmasthanam tempel sedan 1987.

I dessa tempel har Amma också inrättat kvinnliga präster. Det är första gången sedan forntiden kvinnor tjänar som präster i Indien. På detta och otaliga andra vis återställer Amma den verkliga meningen med de urgamla vediska ritualerna. Det är så hon undervisar det indiska folket om den ovärderliga skatt de äger i sitt eget andliga kulturarv.

Hon inspirerar

Ammas monastiska lärljungar och många av hennes beundrare har djupt berörts av Ammas kärlek. Det osjälviska tjänande som hon helt och fullt exemplifierar genom sitt eget liv, har gett dem inspiration till att ge upp sina karriärer och sina materiella strävanden. Istället arbetar de nu för Amma och lever ett liv med den andliga övningen som grund. Det är dessa människor som driver Ammas olika hjälpverksamheter, som bygger hus för de hemlösa, som arbetar på Ammas mer än sextio utbildningsinstitut. Det är också de som arbetar på AIMS, ett 800-bäddars specialist sjukhus, under Ammas direkta vägledning.

Sedan 1993 har Amma blivit alltmer erkänd internationellt, inte bara för sin unika kärlek utan också för sin andliga och praktiska visdom. Hon anses av många att ha förmåga att kunna leda världen mot en bättre, mer lysande framtid. Hon har inbjudits att tala i FN tre gånger. År 2002 tilldelades hon Gandhi-King priset för Icke-våld på FN i Geneve. När Dr. Jane Goodall introducerade Amma innan hon överlämnade priset till henne, sade hon om Amma: "Hon står inför oss som Guds kärlek i mänsklig gestalt."


Hon har samma 24 timmar om dagen som vi har, men ändå

Under dygnets lopp lyckas Amma ge vägledning angående drivandet av hennes otaliga institut och hjälpverksamhetsprojekt. Hon ger också darshan till tusentals människor dvs. hon kramar dem, lyssnar på deras problem och skänker dem tröst. Hon läser och skriver oräkneliga brev; och ge råd i minsta detalj till sina lärljungar angående deras andliga övningar, och leder även lovsjungandet på kvällen. Hon vilar högst två timmar om dygnet. Allt detta utan minsta tecken på stress eller trötthet och alltid med ett strålande leende på ansiktet. Under de senaste tre decennierna har Amma aldrig tagit sjukledigt eller haft semester.

Är det inte förunderligt?