header

 

 

"En oavbruten ström av kärlek flödar från mig till alla varelser i universum. Detta är min inneboende natur."
Amma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amma - Modern som omfamnar världenAmma

Introduktion

Över hela världen har miljoner människor blivit djupt berörda av Ammas kärlek. Stora folkskaror med upp till 60 000 människor har tålmodigt väntat på att den leende kvinnan i den vita sarin ska välsigna dem. De har vetat att deras tur kommer, även om de har fått vänta i kö långt in på natten för att få några tröstande ord och en moderlig kram. Amma avvisar aldrig någon, även om det kan innebära att hon omfamnar människor i ett helt dygn i sträck. Hennes kramar kostar ingenting. Med villkorslös kärlek omfamnar hon såväl Indiens president och premiärminister som tiggare och leprasjuka. Människor med olika religiösa bakgrund och utan religiös anknytning kommer till Amma för att bli välsignade. Det är inte ovanligt att se människor brista ut i gråt bara efter att ha sett en glimt av henne. De känner att till Amma kan de överlämna sina sorger och bekymmer, sitt lidande. Efter att ha fått gråta ut hos henne säger många att de känner sig befriade, att de blivit som pånyttfödda.

När BBC ställde frågan "Varför omfamnar du folk?", svarade hon: "Det är som att fråga floden, varför den rinner. Floden rinner helt enkelt därför att det är dess natur. På motsvarande sätt är det naturligt för Amma att uttrycka kärleken till sina barn.

Amma menar att det Gudomliga finns i allt, i det som vi kan uppfatta med våra sinnen och i det som vi inte kan uppfatta. Att förstå den underliggande sammanlänkningen, enheten i allt är andlighetens väsen och det som utgör slutet för allt lidande.

När man frågar Amma om vilken religion hon tillhör säger hon att kärleken och medlidandet är hennes religion, och att det utgör grunden för alla religioner. Amma försöker aldrig att förmå människor att byta religion utan hjälper dem att nå djupare i den egna religionen. Människor från alla möjliga trossamfund, religioner och bakgrunder kommer till Amma för att få uppleva hennes kärlek och glädje.