Skip to content

SVERIGEAKTUELLT

Satsang enligt Ammas anvisningar

Amma: Det yttersta syftet med livet är att etablera en inre kontakt med Gud och vårt Sanna Själv

Click here for information in English about satsang in Sweden

En Amma-satsang består av recitation av den Gudomliga Moderns 108 namn (mantras), högläsning ur någon av Ammas böcker, bhajan (andliga sånger) ca en timme, ljusceremoni och tyst meditation. Efter satsangprogrammet förblir vi en stund i stillhet.

Satsang i Stockholmsområdet ordnas satsang några gånger per termin. Satsang hålls omväxlande i Åkersberga, Sollentuna, Lidingö och Uppsala. För mer information, kontakta Margareta Svennbeck (Sneha), e-post: ammastockholm @ telia.com eller tel 018-3029069.

Det finns också möjlighet för ”hemma hos”- satsang. Marika Hennix (Nirupama) kommer gärna och leder satsang hemma hos dig! Det skapas en mycket vacker och gynnsam atmosfär när man har satsang i sitt eget hem. Om du vill ha satsang hemma hos dig eller har frågor om det, kontakta Nirupama.
E-post: marika@marikahennix.se eller mobil 0707-777 003

Det finns även möjlighet till samåkning från Stockholm till Ammas program i Köpenhamn med direkttåg. Flera av oss, både från Stockholm och Göteborg, bor på A Hotels Glostrup.


Satsang i Uddevalla

I Uddevalla hålls satsang en eller ett par gånger i månaden hos Caroline Andersen på Ryssbergsvägen 17. För mer information, kontakta Caroline.
Epost: ammascarro @ hotmail.com eller tel 0522 170 93, mobil 0765 55 88 57

Satsang i norra Sverige
Therese Vestrin (Nistula) finns i Umeå och organiserar gärna satsang i norra Sverige. Om du vill ha satsang hemma hos dig, kontakta henne.
Epost: nistula.vestrin @ gmail.com eller tel: 0765619265

Ammas bokhandel

I bokhandeln kan du köpa Ammas böcker, bl a Ammas biografi "Den Eviga Lycksalighetens Moder, "Awaken Children", "From Amma's Heart", CD-skivor, DVD filmer, fotografier, tvålar, rökelse, smycken och broschyrer på svenska. De pengar vi får in genom detta går oavkortat till Ammas hjälpverksamhet i Indien.  För beställning och mer information kontakta Andreas.
E -post: andreas.muller @ tele2.se eller tel. 070-0433293

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller information om Svenska Amritaföreningens verksamhet, till exempel satsang, retreat med någon av Ammas lärjungar, information om och samordning av boende i samband med Ammas besök i Helsingfors, information om Ammas europaturné och den årliga europeiska retreaten. Om du är intresserad av information, sänd din e-postadress till nistula.vestrin @ gmail.comUnder året sänds kontinuerligt information och nyheter till dem som finns med på sändlistan för e-post. För att komma med på vår utskickslista klicka här. 

Donationer

Donationer till Ammas hjälpverksamhet kan sändas via Svenska Amritaföreningens plusgirokonto 65 27 38 – 6. Pengarna går oavkortat till Indien, inga administrativa kostnader är involverade. Märk talongen med ändamålet för inbetalningen eller bara "Indien".

Information om Svenska Amritaföreningen