whoweare

Embracing the World® 

Vilka vi är

Embracing the World® (Omfamna Världen) är ett globalt nätverk av lokala och regionala välgörenhetsorganisationer och projekt som vuxit fram ur Ammas ursprungliga välgörenhetsprojekt i Indien, Mata Amritanandamayi Math. Organisationen är idag aktiv i mer än 40 länder runt om i världen. Dess syfte är att, var och när det är möjligt, lindra fattigdom och lidande i världen, genom att tillgodose människans fem grundläggande behov: mat, boende, utbildning, hälsovård och försörjning. 

Vi anser att det är alla människors grundläggande rättighet att dessa fem behov tillgodoses och att var och en av oss har ett ansvar att sträva efter, att en dag ska varje människa kunna leva ett värdigt, säkert, tryggt och fridfullt liv. Amma lär oss att alla, rika såväl som fattiga, har förmågan att kunna göra en positiv skillnad i någon annan människas liv och att ingen osjälvisk handling någonsin är oviktig. Det är snarare de osjälviska handlingar vi gör för varandra som är själva nyckeln till verklig frid - frid inom individen, frid i samhället och frid mellan olika kulturer, nationer och religioner.  Ammas många center över hela världen bidrar till den här humanitära insatsen, genom att inspirera människor att skapa en bättre värld genom att osjälviskt tjäna andra.


Hur vi b
örjade

Varje projekt startades som ett svar till de fattiga och lidande i världen, som kommit för att lätta sina hjärtan och gråta ut på Ammas axel.

För mer än 20 år sen kom föreståndarna på ett barnhem i Kerala till Amma och berättade att de hade slut på pengar och att barnen skulle bli tvungna att bo på gatan.

Då lade Amma undan de pengar som sparats för att bygga hennes första meditationshall och använde dem istället till att ta hand om barnhemsbarnen. Så föddes Embracing the World.

 Idag bor ca 500 barn på barnhemmet. Hälften av dem kommer från avlägsna byar med Keralas fattiga urbefolkning. Med näringsrik mat och kärleksfull omsorg från en hängiven personal, kan de få självförtroende och styrka att gå vidare i livet.

I dag får mer än en tredjedel av barnen en universitetsutbildning, som helt sponsoreras av Embracing the World.

För mer information:
Embracing the World på engelska
Embracing the World på danska